Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

Anivia
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viailovegreen ilovegreen
Anivia
1713 e902 400
http://41.media.tumblr.com/fe2b5085ba07a5f3138df6b3522dc1b9/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro2_1280.jpghttp://41.media.tumblr.com/4fa4cddcf2aea74797ccd2709a2d6146/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro3_1280.jpghttp://40.media.tumblr.com/bb888f126bccb52d74b053ce5fd9f8d7/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro4_1280.jpghttp://41.media.tumblr.com/63e960c40403e6d6edc1027f340eb673/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro6_1280.jpghttp://41.media.tumblr.com/d20b1fcdb06cf3fb5515567402ee5026/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro5_1280.jpgHayao Miyazaki, Bill Mudron
Anivia
Reposted fromsowaaa sowaaa viaTiffanys Tiffanys
Anivia
0915 0e50
Reposted frombloodhail bloodhail viaTiffanys Tiffanys
Anivia
everybody is a sausage
Reposted fromanabee anabee viaTiffanys Tiffanys
Anivia
Anivia
3916 e295 400
Reposted fromAnakihs Anakihs viailovegreen ilovegreen
Anivia
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viakattrina kattrina
Anivia
1104 6463 400
Reposted fromzciach zciach viaAlwaysMe AlwaysMe
Anivia
9719 5717 400
Reposted fromonnomnom onnomnom viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

Najbardziej boli kiedy słuchasz kogoś kto mówi coś co rozpierdala Cie psychicznie, a udajesz, że Cię to nie rusza, nie obchodzi, nawet się śmiejesz.

Reposted fromshitsuri shitsuri viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
Anivia
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
Anivia
2401 6f24
Reposted fromotters otters viakingoslaw kingoslaw
Anivia

animalgifanime: 人間の赤ちゃんをあやす猫

Cat amusing human baby.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viakingoslaw kingoslaw
Anivia
Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromsilverheaven silverheaven viaDaisy88 Daisy88
Anivia
0342 0109 400
just an owl
Reposted fromDerDan DerDan viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Anivia
Reposted fromgruetze gruetze viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4698 71a0 400

lifeisverybeautiful:

Cherry Blossom, Kyoto, Japan via αcafe | My Sony Club

Reposted frompie2dface pie2dface viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl